Om Oss

Baptistkirken Oppdal er en menighet med ca 50 døpte medlemmer (ca 70 juridiske medlemmer, inkluderer barn av medlemmer).  Vi er en selvstendig kristen menighet som er tilsluttet Det Norske Baptistsamfunn, og som er en del av den verdensvide ”familien” av baptister.

Baptistkirkene er demokratisk i styringsform, og består av medlemmer som er døpt på bekjennelse av tro på Jesus Kristus som sin Herre og Frelser.

Baptistkirken Oppdal ble etablert i 1984, men historien til baptistene i Oppdal går tilbake til slutten av 1800-tallet.  Den første Baptistmenigheten i Oppdal ble dannet 18. juli 1892, men på 1980-tallet ble det en deling av menigheten.  Vi har derfor samme historiske røtter som en annen menighet i bygda, Oppdal Kristne Senter.

Kirken vår ligger nær sentrum, i Høgmoveien  35.  Vi har møter hver søndag,  kl. 11.00   (se kalender).

 

For vedtektene klikk her