Om Oss

Baptistkirken Oppdal har rundt 50 medlemmer. I tillegg kommer barn og andre med en juridisk tilknytning til menigheten. aptistkirken Oppdal er en selvstendig menighet som sammen med 104 andre menigheter er tilsluttet Det Norske Baptistsamfunn Vi er en del av den verdensvide ”familien” av baptister. et, og som er en del av den verdensvide ”familien” av baptister.

I baptistkirkene er det demokratisk i styringsform der alle medlemmers stemme blir hørt. For å bli medlem i Baptistkirken Oppdal må du bekjenne en kristen tro og la deg døpe på bekjennelse av tro på Jesus Kristus!

Baptistkirken Oppdal ble etablert i 1984, men historien til baptistene i Oppdal går tilbake til slutten av 1800-tallet.  Den første Baptistmenigheten i Oppdal ble dannet 18. juli 1892, men på 1980-tallet ble det en deling av menigheten.  Vi har derfor samme historiske røtter som en annen menighet i bygda, Oppdal Kristne Senter.

Kirken vår ligger nær sentrum, i Høgmoveien  35.  Vi har møter hver søndag,  kl. 11.00   (se kalender).

For vedtektene klikk her