Kontakt

KART

Baptistkirken Oppdal

Adresse:
Høgmovegen 35

7340 Oppdal

Pastor:

Roger Dahl Mob: 95975478

Menighetsråd:

Randi Størvold Mob: 99506540

Brit Solbu Mob: 40230887

Ole Martin Mob: 41761501
:

Konto for skattefrie gaver:
4266.38.72464

Epost:
kirken@oppdalbaptist.no