Kontakt

KART

Baptistkirken Oppdal

Adresse:
Høgmovegen 35

7340 Oppdal

 

Menighetsråd:

Khup Za Dong Hatzaw Mob: 97529134

Randi Størvold Mob: 99506540

  Gjert Kristian Øhrn Mob: 99738225

Konto for skattefrie gaver:
4266.38.72464

Epost:
kirken@oppdalbaptist.no