Kontakt

KART

Baptistkirken Oppdal

Besøksadresse:
7340 Oppdal
Høgmoveien 35

Postadresse:
v/Odd Erling Uv,

Spælavegen 1252

7340 Oppdal

Forstander
Odd Erling Uv Tlf 91566855

Viseforstander:

Menighetsråd:

Marit Dørum Mob 90732266

Khup Za Dong Hatzaw Mob: 97529134

Randi Størvold Mob: 99506540

  Vara: Gjert Kristian Øhrn Mob: 99738225

Konto for skattefrie gaver:
4266.38.72464

Internett:
www.oppdalbaptist.no