Kontakt

KART

Baptistkirken Oppdal

Adresse:
Høgmovegen 35

7340 Oppdal

Pastor:

Roger Dahl Mob: 95975478

Menighetsråd:

Randi Størvold Mob: 99506540

  Gjert Kristian Øhrn Mob: 99738225

                                           Solveig Aalbu Sandblåst Mob: 90109104

Cin Sian Lian Hatzaw Mob: 92516102

Konto for skattefrie gaver:
4266.38.72464

Epost:
kirken@oppdalbaptist.no