Virkegrener

SØNDAGSSKOLE

Annenhver søndag (de søndagene hvor det er Gudstjeneste kl. 11.00) har vi søndagsskole for barna.  Barna er da med i første del av Gudstjeneste og går til sin samling etter ca 15 minutter. Undervisningen følger opplegget ”Sprell levende” som er et felleskirkelig tilbud.

UNGDOMSMØTE

Ungdomsarbeidet i Baptistkirken kalles ”Teeno” og har samlinger hver fredag kl. 20.00 (untatt i skoleferiene).   Påsamlingene er det andakt, kiosk, biljard, bordtennis, X-box m.m.

KVINNEFORENING

En gang i måneden samles en gruppe kvinner til kvinneforening.  Samlingene holdes noen ganger i kirken, andre ganger i private hjem.  Her samles man bl.a. og samtaler om Guds ord.  Det er også kvinneforeningen som er ansvarlig for formiddagstreffene.

FORMIDDAGSTREF

KONFIRMASJON

Baptistkirken tilbyr også et eget konfirmasjonsopplegg for ungdom.  Det avholdes undervisning annenhver uke, og det avsluttes med en konfirmasjonsgudstjeneste i mai/juni.