Virkegrener

SØNDAGSSKOLE

På gudstjenestene kl 11:00 er det søndagsskole for barna.  Barna er da med i første del av Gudstjeneste og går til sin samling etter ca 15 minutter. Undervisningen følger opplegget ”Sprell levende” som er et felleskirkelig tilbud.

KVINNEFORENING

En gang i måneden samles en gruppe kvinner til kvinneforening.  Samlingene holdes noen ganger i kirken, andre ganger i private hjem.  Her samles man, blant annet for samtaler om Guds ord.

KONFIRMASJON

Baptistkirken tilbyr også et eget konfirmasjonsopplegg for ungdom.  Det avholdes undervisning annenhver uke, og det avsluttes med en konfirmasjonsgudstjeneste i mai/juni. Ta kontakt ved spørsmål.